Услови и правила


1. Предмет


Добредојдовте на www.kadevecer.online, платформа за споделување на настани достапна на веб-локација на адресата www.kadevecer.online дизајнирана за - споделувања настани од различен карактер за полесно наоѓање и резервирање од страна на корисниците. Пред да ги користите услугите на www.kadevecer.online, должни сте да ги прочитате и прифатите условите за користење на страната. Овие одредби и услови имаат цел да го регулираат пристапот и условите за користење на Платформата. Вие разбирате и прифаќате дека www.kadevecer.online не е дел на ниту еден договор, изведувач или договорни односи од каква било природа склучени помеѓу членовите на платформата или помеѓу вас и организаторот на настанот. Со кликнување на „Најави се” или „Регистрирај се”, препознавате дека сте ги прочитале и прифатиле сите овие општи услови за користење. www.kadevecer.online има право да ги менува условите и правилата за кое што корисниците ќе бидат известени и понудени дали ги прифаќаат изменетите услови и правила.

2. Дефиниции


Значење на поими:
„ Сметка “ значи сметка што мора да се создаде за да станете член и да пристапите до одредени услуги понудени од Платформата;
„ Резервација “ значи резервација за некој настан објавен на платформата од локал или нашиот тим;
„ www.kadevecer.online “ го има значењето што му е дадено во член 1 погоре;
„ Резервирање“ го има значењето дадено подолу;
„ Настан “ значи настан објавен на Платформата со информации за истиот, организиран од Локал или од трети лица.
„ Потврда за резервација “ го има значењето дадено подолу;
„ Член “ значи секое лице кое создало сметка на платформата;
„ Содржина на членовите “ го има значењето дадено во член 11.2 подолу;
„ Платформа “ се однесува на веб страната www.kadevecer.online и нејзината цел;
„ Услуги “ значи сите услуги што ги дава www.kadevecer.online преку Платформата;
„ Веб-страница “ значи веб-локација достапна на адресата www.kadevecer.online
„ Локал “ е член кој има дозвола да објавува Настан на платформата. Најчесто клуб, бар, итн.
„ Автор “ е член кој има дозвола да објавува Статија на платформата. Статиите воглавно се поврзани со музичката естрада во Северна Македонија.
„ Статија “ значи објавена статија на Платформата со информации на одредена тема.

3. Регистрација на платформата и креирање на сметка


3.1 Услови за регистрација на платформата
Платформата може да ја користат лица на возраст од 18 или повеќе години. Регистрацијата на платформата од малолетно лице е строго забранета. При пристапот, користењето или регистрирањето на Платформата, вие претставувате и гарантирате дека имате 18 години или повеќе.
3.2 Креирање на сметка
Платформата им овозможува на членовите да објавуваат настани, да гледаат настани и да резервираат место. Можете да ги прегледате настаните доколку не сте регистрирани на платформата. Сепак, не можете да објавувате настан или да резервирате место без претходно да креирате сметка и да станете член. За да ја креирате вашата сметка, морате да ги пополнете сите задолжителни полиња на формуларот за регистрација, односно преку Google опцијата за најавување со вашата Google сметка; За да се регистрирате на Платформата, мора да сте ги прочитале и прифатиле овие правила и услови. При креирањето на вашата сметка, без оглед на избраниот метод, вие се согласувате да обезбедите точни и вистинити информации и да ги ажурирате преку вашиот профил, со цел да се гарантира нејзината релевантност и точност во текот на вашите договорни односи. Во случај на регистрација преку е-пошта, се согласувате да ја чувате тајната лозинката избрана при креирањето на вашата сметка и да не ја пренесувате никому. Само вие сте одговорни за користењето на вашата сметка од трети страни. Се согласувате да не создавате или користите, под ваш идентитет или на трето лице, сметки различни од првично создадените.

4. Користење на услугите


4.1 Објавување настани
Како член, и доколку ги исполнувате условите подолу, можете да креирате и објавувате настани на платформата со внесување информации за настанот што имате намера да го промовирате (датуми/време и место на одвивање, достапни опциии сл.). Кога ја објавувате вашата реклама за настан, можете да наведете повеќе информации во полето 'опис', доколку нема специфично поле за истите. Дозволено е да објавувате настан само ако ги исполнувате сите следни услови:
(i) објавувате настан на кој се почитуваат сите закони, прописи и обврски;
(ii) објавувате настан на локација што е јавно достапна и има дозвола за организирање настани;
(iii) гарантирате безбедност на настанот кој што го објавувате;
(iv) точност на информациите при објавување настан;
(v) нема скриени трошоци при одвивање на настанот;
(vi) доколку објавувате настан на кој се служат алкохолни пијалоци, се прават проверки кои се во согласност со важечките законски одредби;
(vii) немате намера да објавувате друга реклама за истиот настан на Платформата;
Вие признавате дека сте единствено одговорни за содржината на настанот што го објавувате на платформата www.kadevecer.online. Следствено, вие ја претставувате и гарантирате точноста и вистинитоста на сите информации содржани во вашата реклама за настанот, и се обврзувате да го исполните одржувањето на настанот под условите опишани во вашиот настан. Вашата реклама за настанот ќе биде објавена на платформата и затоа е видлива за членовите и сите посетители, дури и оние кои не се членови, кои вршат пребарување на веб-страницата www.kadevecer.online. www.kadevecer.online го задржува правото, по сопствена дискреција и без најава, да не објавува или отстрани, во секое време, каква било реклама за настан што не е во согласност со правилата и условите или што смета дека е штетна за нејзиниот имиџ, имиџот на платформата и корисниците на истата. Известени сте дека во случај да се претставите како корисник користејќи ја Платформата, а всушност дејствувате како професионалец, ќе бидете изложени на санкции предвидени со важечкиот закон.
4.2 Резервација на место при настан
www.kadevecer.online постави систем за онлајн резервирање место („ Резервирање “) за настани понудени на платформата. Начините за резервација на место зависат од природата на настанот. www.kadevecer.online им обезбедува на корисниците на Платформата пребарувач заснован на различни критериуми за пребарување (локација, бенд кој настапува итн.). Одредени дополнителни функционалности се обезбедени на пребарувачот кога корисникот е поврзан со неговата/нејзината сметка. www.kadevecer.online го поканува корисникот, без оглед на користениот процес на резервација, внимателно да се консултира и да го користи пребарувачот пред да направи резервација на место.
Кога корисникот е заинтересиран за настан кој има корист од резервацијата, тој може да поднесе барање за резервација. Ова барање за резервација пристига по СМС порака кај Локалот и е негова одговорност да ја прифати или одбие резервацијата. Барањето за резервација исто така го содржи бројот од Членот кој се согласува да го сподели со Локалот, со цел да биде контактиран за договарање повеќе детали. Телефонскиот број за резервација од Локалот, треба да е јавно достапен во повеќето случаи, бидејќи се работи за настани од јавен карактер. По успешна резервација преку www.kadevecer.online, вие сте единствено одговорни за извршување на договорот што ве обврзува со другиот член.

5. Финансиски услови


Пристапот и регистрацијата на Платформата, пребарувањето, прегледувањето на настани како и правењето резервации се бесплатни. www.kadevecer.online се оградува од било каков нелегален финансиски профит помеѓу член и локалот.
Строго е забрането да се профитира на кој било начин од користењето на нашата Платформа.

6. Некомерцијална и неделовна цел на Услугите и Платформата


Се согласувате да ги користите Услугите и Платформата само за промовирање, можност за резервација, на неделовна и некомерцијална основа, на луѓе кои сакаат да резервираат место за вашиот настан. Како Локал, вие се согласувате дека си ги подмирувате трошковите за настанот организиран од вас. www.kadevecer.online, истотака, го задржува правото да ја суспендира вашата сметка, да го ограничи вашиот пристап до услугите или да ги прекине овие услови, во случај на активност од вас на Платформата која, поради природата на понудените настани, нивната зачестеност, бројот на корисници и бараниот придонес за трошоци, повлекува ситуација на добивка за вас или од која било причина сугерира на www.kadevecer.online дека генерирате профит на Платформата.

7. Политика за откажување


7.1 Услови во случај на откажување
Резервации направени преку www.kadevecer.online апликацијата се предмет на оваа политика за откажување; www.kadevecer.online не нуди никаква гаранција, од каква било природа, во случај на откажување од која било причина.

8. Однесување на корисниците на платформата и членовите


Вие признавате дека сте единствено одговорни за почитување на сите закони, прописи и обврски што се применуваат при вашето користење на Платформата. Понатаму, при користење на платформата и за време на настаните, вие прифаќате:
(i) да не ја користите Платформата за професионални, комерцијални или профитабилни цели.
(ii) да не испраќате на www.kadevecer.online (особено по креирањето или ажурирањето на вашата сметка) или на другите членови какви било лажни, погрешни, или злонамерни информации;
(iii) да не зборува или да се однесува на кој било начин или да објавува содржина на Платформата од клеветничка, навредлива, непристојна, порнографска, вулгарна, агресивна, непотребна, насилна, заканувачки, вознемирувачка, расистичка или ксенофобична природа, или со сексуална конотација, да не поттикнува насилство и говор на омраза или дискриминација, поттикнување активности или употреба на нелегални супстанци, или општо спротивно на целите на Платформата, што може да ги наруши правата на www.kadevecer.online или трето лице или е спротивно на добриот морал;
(iv) да не ги нарушува правата и имиџот на www.kadevecer.online.
(v) да не отвора повеќе од една сметка на платформата и да не отвора сметка на име на трето лице;
(vi) да не контактирате со друг член, особено преку Платформата, за друга цел освен за дефинирање на условите за споделување на настаните;
(vii) да не генерирате никаква добивка преку Платформата;
(viii) да го направите настанот како што е опишан во објавата за настан и да ги почитувате времињата и условите наведени во објавата;
(ix) да ги почитувате сите закони, прописи и шифри кои се применуваат за организирање и одржување на таков тип настан;

9. Суспендирање на сметки, ограничување на пристапот и прекинување


Можете да ги раскинете вашите договорни односи со www.kadevecer.online во секое време, без трошоци и без причина. за да го направите тоа, едноставно одете на „Затвори сметка“ на страницата за профил. Во случај на прекршување на овие услови, www.kadevecer.online има вистинска причина да верува дека суспендирањето е неопходно за да се заштити безбедноста и интегритетот на платформата, интегритетот на членовите или на трети страни, или заради спречување на измами или истраги, www.kadevecer.online го задржува правото на: веднаш и без претходна најава да ги прекине условите кои ве обврзуваат со www.kadevecer.online; и/или спречи објавување или отстранување на кој било преглед, резервација, содржина, барање за резервација или која било содржина објавена од вас на платформата; и/или да го ограничите вашиот пристап и користењето на Платформата; и/или Привремено или трајно да ја суспендира вашата сметка. Кога тоа е неопходно, ќе бидете известени за воспоставување на такви мерки со цел да ви овозможи да дадете објаснувања на www.kadevecer.online. www.kadevecer.online ќе одлучи, по своја дискреција, дали да ги укине или не преземените мерки.

10. Лични податоци


Во контекст на вашето користење на Платформата, www.kadevecer.online ќе собира и обработува дел од вашите лични податоци(Име, Презиме, Телефонски број). При користење на платформата и регистрирање како член, вие ја препознавате и прифаќате обработката на вашите лични податоци од страна на www.kadevecer.online . Вашиот телефонски број ќе биде прикажан само доколку остварите успешна резервација на споделен настан. Корисникот по свој избор може да сподели телефонскиот број и без претходна успешна резервација, пример: во поле за коментар

11. Улога на www.kadevecer.online


www.kadevecer.online претставува онлајн платформа на која членовите можат да разгледуваат и објавуваат настани за ноќниот живот во Македонија. Овие настани за ноќен живот може да ги видат другите членови за да ги дознаат најновите случувања, директно да резервираат место во омилениот локал на копчето резервирај што се наоѓа на платформата. При користење на платформата и прифаќање на овие услови, вие признавате дека kv не е вмешан во каков било договор склучен помеѓу вас и другите членови со цел да се споделат настаните поврзани со ноќниот живот. kadevecer нема контрола врз однесувањето на своите членови и корисниците на платформата. Не поседува, експлоатира, снабдува или управува со локалите кои се предмет на настаните и не нуди никакви продажби на платформата. Вие признавате и прифаќате дека www.kadevecer.online не ја контролира валидноста, вистинитоста или законитоста на понудените настани и случувања. Во својство на посредник за споделување на информации, www.kadevecer.online не обезбедува никаква продажна услуга и не дејствува во својство на продавач;
улогата на www.kadevecer.online е ограничена на споделување настани за олеснителен пристап до ноќниот живот. Во контекст на настаните, членовите дејствуваат под нивна единствена и целосна одговорност. Во својство на посредник, www.kadevecer.online не може да биде одговорен за ефективно појавување на настаните и особено поради: Погрешни информации доставени од надлежниот на локалот, или на кој било друг начин во однос на случувањата и нивните услови, откажување или измена на настан од страна на член или од управител на локал; Однесувањето на членовите за време, пред или по одржување на настанот.

12. Работење, достапност и функционалности на Платформата


www.kadevecer.online ќе се обиде колку што е можно повеќе да ја одржува платформата достапна 7 дена во неделата и 24 часа на ден. Сепак, пристапот до Платформата може привремено да биде суспендиран, без најава, поради техничко одржување, миграција или операции за ажурирање, или порад ипрекини или ограничувања поврзани со работата на мрежата. Понатаму, www.kadevecer.online го задржува правото да го измени или суспендира целиот или дел од пристапот до Платформата или нејзините функционалности, по своја дискреција, привремено или трајно.

Reservations with Kadevecer.Online? 🌟